SOŇA  LIBUŠE  KAANOVÁ   *  BRNO

MALBA - SCENOGRAFIE - DESIGN

 

UNIE  VÝTVARNÝCH  UMĚLCŮ

INTERNATIONAL  ASSOCIATION  OF ART  UNESCO

 

V Š  MÚZICKÝCH  UMĚNÍ  BRATISLAVA

S Š  UMĚLECKÉHO  DESIGNU  BRNO

S Š  UMPRUM  KOŠICE

 

1.CENA - DESIGN STYL  PRAHA 

 


ČLOVĚK  JE  CELOŽIVOTNÍM  NÁMĚTEM  AUTORKY.
       JEJÍ  LINIE  JSOU  KOMUNIKACÍ  MEZI PROSTOREM  A  HMOTOU...  PROSTŘEDKEM  K  VYJÁDŘENÍ  NALÉHAVOSTI  ŘEŠENÍ MEZILIDSKÝCH  VZTAHŮ.  UMOCŇUJE  JEDNOZNAČNOST ČLOVĚKA,  JAKO  NEJVYŠŠÍHO  ŽIVOČIŠNÉHO  DRUHU.....JAKO SOUČÁST PŘÍRODY  A  ROZHODUJÍCÍ  ČLÁNEK  CELKU.
PRO  JEJÍ  TVORBU  JE  TYPICKÁ  LINIE  ŽENSKÉHO  TĚLA - JAKO  OBAL  ENERGETICKÉHO  KOTOUČE...  ZAPOUZDŘENÁ  SÍLA,  KTERÁ  SE TRANSFORMUJE  DO PROSTORU.....KLID  PŘED  BOUŘÍ.....BOUŘE,  JAKO  ENERGETICKÉ  VYROVNÁNÍ  SIL  V  PŘÍRODĚ  JE  ŘEŠENÍM  OPĚTOVNÉHO  NÁSTUPU  HARMONIE....MÍSTO  NIČIVÉ  EXPLOZE  PARTICIPUJE  SÍLU  ČLOVĚKA,  JENŽ,  JAKO  NEJVYŠŠÍ  PRIMÁT  MÁ....NEJVYŠŠÍ MOC....NEJVYŠŠÍ MOŽNOST....NEJVYŠŠÍ SCHOPNOST.....NEJVYŠŠÍ ZODPOVĚDNOST....A  NEJVYŠŠÍ  POVINNOST !
       OBRAZY "ZEMĚ RODU ŽENSKÉHO", "ŽENA RODU ZEMSKÉHO", "CUDNÁ", "JEMNÁ", "SCHOULENÁ", "BERMUDSKÝ  TROJÚHELNÍK"....
NEOKÁZALÁ PROSTOTA, JAKO MOCNÁ SÍLA BAZÁLNÍ ŽIVOTASCHOPNOSTI, JAKO ZASTŘENÁ SMYSLNOST, KTERÁ UDEŘÍ SILOU DIVÁKOVA UVĚDOMĚNÍ A Z CELKU DOTVOŘÍ " SMRŠŤ" BOŘÍCÍ TABU A VYPLŇUJÍCÍ PROSTOR NITRA, VYPRÁZDNĚNÝ FALEŠNOU MORÁLKOU.....SÍLA DUNÍCÍ, JAKO ÚDERY JAPONSKÝCH BUBNŮ.....KŘESŤANSKÝCH ZVONŮ....A ÚDERY SRDCE A EROSU.....